Psychoterapia

Psychoterapia

220 zł / 50 min

Psychoterapia dotyczy osób, które doświadczają w życiu emocjonalnego cierpienia, czują się zagubione, znalazły się w trudnej sytuacji.

Psychoterapia pozwala na rozwiązanie i zrozumienie problemów. Dzięki terapii zaczynamy lepiej rozumieć siebie, wewnętrzne potrzeby i pragnienia oraz to, w jaki sposób budujemy relacje z innymi i funkcjonujemy w świecie.

Spotkania pozwalają dojrzeć – jakie (często nieuświadomione) rządzą nami mechanizmy i służą wypracowaniu bardziej korzystnych.

To szansa na uporządkowanie życia wewnętrznego, by lepiej przeżywać swoją codzienność.​

Terapia rozpoczyna się zwykle kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, do wstępnego poznania pacjenta, historii oraz faktów z życia. Liczba spotkań i długość psychoterapii zależy od potrzeb pacjenta, ustalane są indywidualnie z psychoterapeutą.

Psychoterapia par Warszawa
Gabinet psychoterapii Warszawa centrum

Konsultacja psychologiczna

220 zł / 50 min

Konsultacja służy wstępnemu zdiagnozowaniu problemu, tj. rozpoznaniu trudności, ich przyczyn oraz oczekiwań w celu doboru optymalnej formy pomocy. To od jednego do pięciu spotkań z terapeutą: doraźna pomoc, wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji, początek szczegółowej diagnozy (np. psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej) i wstęp do możliwej dłuższej pracy terapeutycznej. 

Znajdź mnie na Facebooku